3de graad Sportwetenschappen ASO

 

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Engels
Esthetica
Frans
Geschiedenis
Sport*
Nederlands
Vrije ruimte - project
Wiskunde

2
1
2
2
2
2
2
3
2
6
4
-
4

2
2
2
1
2
2
-
3
2
6
4
2
4

 

32

32

* Sport in Sportwetenschappen

  1u   atletiek
  
1u   zwemmen
  1u   balspelen
 
1u   ritm. en expr. vorming
  1u   gymnastiek
  1u   omnisport