2de jaar A keuze

    24 u  Basisvorming

      5 u   Basisoptie

                Basisoptie Handel: 5 u   handel
                Basisoptie Moderne wetenschappen:
                                               2 u   socio-economische initiatie
                                               3 u   wetenschappelijk werk
                Basisoptie Sociale en technische vorming: 5 u   sociale en technische vaardigheden

      3 u   Keuzegedeelte

            Handel:
                         1 u   Frans
                         1 u   Nederlands
                         1 u   Wiskunde
               Moderne wetenschappen
                         1 u   Frans
                         1 u   Wiskunde
                         1 u   Informatica en communicatietechnologie
               Moderne wetenschappen/Sport
                         2u    Sport
                         1u    Informatica en communicatietechnologie
               Sociale en technische vorming
                         1 u   Nederlands
                         1 u   Techniek
                         1 u   Informatica en communicatietechnologie
               Sociale en technische vorming/Lichamelijke opvoeding en sport
                         2u    Sport
                         1u    Informatica en communicatietechnologie