2de graad Sociale en technische wetenschappen TSO

 

3de jaar

4de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Informatica
Integrale opdrachten (IO)
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen (Bio – Fysica – Chemie)
Nederlands
Sociale wetenschappen
Wiskunde

2
1
2
3
1
1
7
2
4
4
4
3

2
1
2
3
1
1
7
2
4
4
4
3

 

34

34

KD-uur (klassenleraar)

 +1

  +1