2de graad TSO Handel (Ondernemen & IT)

 

3de jaar

4de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Bedrijfseconomie
Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Informatica
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

2
1
6
2
2
4
1
4
2
4
4

2
1
6
2
2
4
1
4
2
4
4

 

32

32

KD-uur (klassenleraar)

+1

+1