2de graad Sportwetenschappen ASO

ASO Sportwetenschappen

 

3de jaar

4de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Chemie
Fysica
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Wiskunde
Sport*

2
1
2
2
2
2
4
4
3
-
5
5

2
1
2
2
2
2
4
4
2
1
5
5

 

32

32

Mogelijke inhaalles

1

1

KD-uur (klassenleraar)

+1

+1

* Sport in Sportwetenschappen                    

    1u   atletiek
    1u   zwemmen
    1u   balspelen                        
    1u   ritmiek en expr. vorming
    1u   gymnastiek