2de graad Economie ASO

 

3de jaar

4de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Chemie
Fysica
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Wiskunde* 
Economie
Informatica
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
Lichamelijke opvoeding

2
1
2
1
1
1
4
4
3
-
5
4
1
1
-
2

2
1
2
1
1
1
4
4
2
1
5
4
1
-
1
2

 

32

32

KD-uur (klassenleraar)

+1

+1

* Wiskunde
   ofwel 4 u basis en 1 u uitbreiding wiskunde
   ofwel 4 u basis en 1 u remediëring wiskunde