Leerlingenaantal:

- 13 klassen

- 288 leerlingen

Laatst aangepast op:   03/06/2015